2015 அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்: டிசைனர் நம்ரதா கலெக்ஷன்கள்!

0
572
மூன்றாம் நாள் நடைபெற்ற 2015 அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கில் டிசைனர் நம்ரதாவின் கலெக்ஷன்களும் வெளிவந்தன. இவர் கருப்பு, பச்சை மற்றும் சிவப்பு நிறங்களில் ஆடைகளை டிசைன் செய்து வெளியிட்டார். இவரது கலெக்ஷன்களில் உள்ள ஆடைகள் சில லேஸ் கொண்டது. (படங்கள்)
மூன்றாம் நாள் நடைபெற்ற 2015 அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கில் டிசைனர் நம்ரதாவின் கலெக்ஷன்களும் வெளிவந்தன. இவர் கருப்பு, பச்சை மற்றும் சிவப்பு நிறங்களில் ஆடைகளை டிசைன் செய்து வெளியிட்டார்.
இவரது கலெக்ஷன்களில் உள்ள ஆடைகள் சில லேஸ் கொண்டது. அதுமட்டுமின்றி, சில உடைகளில் அவர் டிசைன் செய்திருந்த பிரிண்ட் வித்தியாசமாக இருந்ததுட, சில உடைகள் ஸ்லிட் கொண்டிருந்தது. இங்கு 2015 ஆம் ஆண்டு அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கின் மூன்றாம் நாளில் வெளிவந்த டிசைனர் நம்ரதா அவர்களின் கலெக்ஷன்கள் உங்கள் பார்வைக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பச்சை நிறத்தில் எம்பிராய்டரி செய்யப்பட்ட உடைகள்
இவையே 2015 ஆம் ஆண்டு அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கின் மூன்றாம் நாளில் வெளிவந்த டிசைனர் நம்ரதா அவர்களின் கலெக்ஷன்கள்.

சிவப்பு நிற சில்க் உடைகள்
இவையே 2015 ஆம் ஆண்டு அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கின் மூன்றாம் நாளில் வெளிவந்த டிசைனர் நம்ரதா அவர்களின் கலெக்ஷன்கள்.

மின்னும் கருப்பு நிற உடைகள்
இவையே 2015 ஆம் ஆண்டு அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கின் மூன்றாம் நாளில் வெளிவந்த டிசைனர் நம்ரதா அவர்களின் கலெக்ஷன்கள்.

வித்தியாசமான கோட்
இவையே 2015 ஆம் ஆண்டு அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கின் மூன்றாம் நாளில் வெளிவந்த டிசைனர் நம்ரதா அவர்களின் கலெக்ஷன்கள்.

அழகான எம்பிராய்டரி செய்யப்பட்ட பீச் நிற உடைகள்
இவையே 2015 ஆம் ஆண்டு அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கின் மூன்றாம் நாளில் வெளிவந்த டிசைனர் நம்ரதா அவர்களின் கலெக்ஷன்கள்.

ஃபுல் ஸ்லீவ் கொண்ட கவுன்கள்
இவையே 2015 ஆம் ஆண்டு அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கின் மூன்றாம் நாளில் வெளிவந்த டிசைனர் நம்ரதா அவர்களின் கலெக்ஷன்கள்.

பூ பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட உடைகள்
இவையே 2015 ஆம் ஆண்டு அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கின் மூன்றாம் நாளில் வெளிவந்த டிசைனர் நம்ரதா அவர்களின் கலெக்ஷன்கள்.

டீப் நெக் கொண்ட உடைகள்
இவையே 2015 ஆம் ஆண்டு அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கின் மூன்றாம் நாளில் வெளிவந்த டிசைனர் நம்ரதா அவர்களின் கலெக்ஷன்கள்.
அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக் 2015: டிசைனர் தன்வி கெடியாவின் கலெக்ஷன்கள்!

பஞ்சாரன் லெஹெங்காக்கள்
இவையே மூன்றாம் நாள் நடைபெற்ற 2015 அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கில் வெளிவந்த டிசைனர் தன்வி கெடியாவின் கலெக்ஷன்கள்.

கலர்ஃபுல் புடவைகள்
இவையே மூன்றாம் நாள் நடைபெற்ற 2015 அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கில் வெளிவந்த டிசைனர் தன்வி கெடியாவின் கலெக்ஷன்கள்.

ப்ளைன் புடவை மற்றும் எம்பிராய்டரி ஜாக்கெட்டுகள்
இவையே மூன்றாம் நாள் நடைபெற்ற 2015 அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கில் வெளிவந்த டிசைனர் தன்வி கெடியாவின் கலெக்ஷன்கள்.

பிரிண்ட்டட் ஸ்கர்ட்டுகள்
இவையே மூன்றாம் நாள் நடைபெற்ற 2015 அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கில் வெளிவந்த டிசைனர் தன்வி கெடியாவின் கலெக்ஷன்கள்.

குர்தாக்கள் மற்றும் பட்டியாலா பேண்ட்டுகள்
இவையே மூன்றாம் நாள் நடைபெற்ற 2015 அமேசான் இந்தியா ஃபேஷன் வீக்கில் வெளிவந்த டிசைனர் தன்வி கெடியாவின் கலெக்ஷன்கள்.

LEAVE A REPLY

*