குருவால் வரும் யோகங்கள்

0
183

குரு ஜாதக கட்டத்தில் எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் பலன்கள் கிடைக்கும். குருவால் கிடைக்கும் யோகங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.

கஜகேசரி யோகம்: சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் அதாவது 4,7,10 ஆகிய இடங்களில் குரு இருந்தால் ‘கஜகேசரி யோகம்’ உண்டாகிறது. இந்த யோகம் இருப்பவர்கள் செல்வம், செல்வாக்கு, வீடு, வாகனம், உயர்ந்த பதவி போன்றவற்றைப் பெற்றவர்களாக விளங்குவர்.

குரு சந்திர யோகம்: குரு பகவானுக்கு 1, 5, 9 ஆகிய இடங்களில் குரு காணப்பட்டால், அது ‘குரு சந்திர யோகம்’ ஆகும். இந்த யோகத்தைப் பெற்றவர்கள், புகழ் மிக்கவர்களாகவும் நல்ல அந்தஸ்து படைத்தவர்களாகவும் இருப்பர்.

குரு மங்கள யோகம்: குருவும் செவ்வாயும் சேர்க்கை பெற்றிருந்தாலோ, குருவுக்கு கேந்திரத்தில் செவ்வாய் இருந்தாலோ ‘குரு மங்கள யோகம்’ ஏற்படும். இந்த யோகத்தைப் பெற்றவர்கள் வீடு, இடம், வாகனம் போன்றவற்றை அதிகம் வாங்கி மகிழும் வாய்ப்பு உண்டு.

ஹம்ச யோகம்: சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் குரு உச்சம் பெற்றிருந்தால், ‘ஹம்ச யோகம்’ உண்டாகிறது. இந்த யோகம் வாய்ந்தவர்கள், நல்ல உடலமைப்பையும், ஒழுக்கமான வாழ்க்கையும் ஏற்றவர்களாக இருப்பர்.

சகட யோகம்: குருவுக்கு 6, 8, 12 ஆகிய இடங்களில் சந்திரன் இருந்தால் ‘சகட யோகம்’ உருவாகிறது. இவர்களின் வாழ்க்கையில் வண்டிச் சக்கரம் போல இன்பமும், துன்பமும் கலந்திருக்கும். ஒரு தொகை செலவழிந்த பிறகே, மற்றொரு தொகை வந்து சேரும்.

LEAVE A REPLY

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.