புதிய அமைச்சரவை நியமனம்: முழு விபரம் இதோ.!

0
567

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் இன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை மறுசீரமைப்புக்கு அமைய 18 புதிய அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஒருசில அமைச்சர்களுக்கு அவர்கள் வகித்த அமைச்சுப் பொறுப்புகளுக்கு மேலதிகமாக மற்றுமொரு அமைச்சுப் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு, ஒருசில புதிய அமைச்சர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் 18 அமைச்சுப் பொறுப்புக்களைத் தவிர, ஏற்கனவே அமைச்சுப் பதவிகளை வகித்தவர்கள் அதே பதவிகளை வகிப்பார்கள் என அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய அமைச்சரவை விபரம்

புதிய அமைச்சரவை ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம்….

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் இன்று (01) முற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்தனர்.

நியமனம் பெற்ற அமைச்சர்களின் பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு

 1. லக்ஷ்மன்  கிரியெல்ல   – அரச தொழில்முயற்சிகள் மற்றும் கண்டி நகர  அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 1. கலாநிதி சரத் அமுனுகம      – விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, ஆய்வுகள், திறன் அபிவிருத்தி, தொழிற் பயிற்சி மற்றும் கண்டி    மரபுரிமைகள் அமைச்சர்
 1. எஸ்.பி. நாவின்ன             – உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 1. மஹிந்த அமரவீர             – விவசாய அமைச்சர்
 2. துமிந்த திசாநாயக்க           – நீர்ப்பாசன, நீர் வழங்கல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவ அமைச்சர்
 1. விஜத் விஜயமுனி டி சொய்சா  – மீன்பிடி, நீரியல் வளங்கள் மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர்
 1. பி.ஹெரிசன்           – சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சர்
 2. கபீர் ஹசீம்            – பெருந்தெருக்கள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 1. ரஞ்சித் மத்தும பண்டார     – பொது நிர்வாகம், முகாமைத்துவம் மற்றும் சட்டம், ஒழுங்கு அமைச்சர்
 1. தலதா அத்துகோரள         – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்
 2. பைசர் முஸ்தபா            – மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்
 1. டி.எம். சுவாமிநாதன்    – மீள் குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி  மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
 1. சாகல ரத்னாயக்க       – இளைஞர் விவகாரங்கள், செயற்திட்ட முகாமைத்துவம்  மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்.
 1. மனோ கணேசன்   –  தேசிய ஒருமைப்பாடு, நல்லிணக்கம் மற்றும் அரச கரும   மொழிகள் அமைச்சர்
 1. தயா கமகே     –  சமூக நலன்புரி மற்றும் ஆரம்ப கைத்தொழில்கள்   அமைச்சர்
 1. பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேக்கா – பேண்தகு அபிவிருத்தி, வன சீவராசிகள் மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சர்.
 1. ரவீந்திர சமரவீர    – தொழில், தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சர்
 2. விஜயதாச ராஜபக்ஷ    – உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர்.

ஏனைய அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சுப் பதவிகள் தற்போதுள்ளவாறே காணப்படுவதுடன், புதிய இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் நாளை முற்பகல் 10.30க்கு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் பதவிப்பிரமாணம் செய்வர்..

LEAVE A REPLY

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.